Ipinakikila, New Ariel Power Gel!

Brought to you by Ariel
0

Ang panlabang hahamon sa dalawang sachet ng powder, dahil sa nano-molecules na taglay nito. New Ariel Power Gel, better stain removal in one wash.

0

Add Your Comment Here

Cookie Consent