the best cold and cough reliever and stress reliever

I always used vicks vapoRub for the cough and cold of my kiddos.lalo na kapag pabago bago ang weather like ngayon...always silang may ubo at sipon kaya palage rin kaming nasa clinic. Trusted na namin ang vicks and since bata pa kami ito na rin ang ginagamit sa amin ng aming mga magulang...kaya ngayon dalawa palage ang binibili namin dahil hinsi lang ang dalawa naming anak ang nagkakaubo hinsi rin kasi maiwasan na magkawaan kaya lage kaming may stock kung sakali man na kailanganin namin katulad ngayon..kaya salamat vicks."your my pain reliever and stress reliever"

Registration

Become a member of EverydayMe and get exclusive offers!

Become a member

Complete your personal information

Please fill in the information marked with an asterisk to proceed; if you want to get tailored offers and content, don't forget to fill in the optional fields.